מודול הבטיחות מקנה לארגון עקב צמוד אחר תוכנית הבטיחות המפעלית, תיעוד, ניהול משימות פתוחות, סקרי בטיחות, ניהול תוקף ביטוחים, הסמכות, בדיקות רפואיות ועוד

מודול ניהול תלונות לקוח מאפשר דרך נוחה לנהל פניות לקוח, סוג התלונה, פרטיה, נספחים רלוונטים, דוחות וניתוחים שמטרתם לשפר את שירות הארגון מול הלקוח

מודול מקיף המכסה את ניהול מוסדות הקיבוץ, הנהלת חשבונות ייחודית לקיבוץ, ניהול ענפי המשק, חיוב חברים, ניהול אוכלוסיה, דפיות לחבר, חיובי חשמל ועוד

מנגנון זה מאפשר לחברות פרויקטאליות לתת לעובדיהם לדווח מהשטח. על גבי כל סמארפון, בצורה קלה, נכנסים ומעדכן באיזה פרויקט עבדתי, מהי המשימה, באיזה שעות וכדומה. הנתונים נכנסים ישירות למערכת המידע פריוריטי

מנגנון זה מתאים לחברות שיש להם קופה רושמת ורוצים שהתנועות יתממשקו למערכת הפריוריטי, לקוחות, פריטים, חשבונית מס קבלה ועוד