top of page
פריוריטי - סרטוני הדרכה: ניהול רכש

<< חזרה לרשימת הנושאים

כדי לצפות בסרטון במסך מלא, הקליקו על האייקון בפינה הימנית התחתונה של הסרטון

קבלת סחורה מספק
רישום תעודת קבלה, פירוט, סגירה והמשך טיפול
רישום הזמנת רכש
רישום ועדכון של הזמנות רכש במערכת
הקמת ספק

כיצד לפתוח ספק חדש במערכת, ניהול וטיפול שוטף בספקים קיימים

תשלום בהמחאה

תשלום ידני ואוטומטי, הדפסה ועיצוב של המחאות, רישום ודיווח

תשלום בהעברה בנקאית
רישום תשלום בהעברה בנקאית במערכת
bottom of page