top of page

כדי לצפות בסרטון במסך מלא, הקליקו על האייקון בפינה הימנית התחתונה של הסרטון

פריוריטי - סרטוני הדרכה: שכר ונוכחות

<< חזרה לרשימת הנושאים

נתוני שכר לעובד

כיצד לרשום נתוני שכר פרטניים לעובדים

כרטיס עובד - גרסה 16

תהליך פתיחת כרטיס עובד חדש במערכת ניהול הנוכחות של פריוריטי, גרסה 16

כרטיס עובד - גרסה 15

תהליך פתיחת כרטיס עובד חדש במערכת ניהול הנוכחות של פריוריטי, גרסה 15

הכנת משכורות חודשיות

תהליך הכנת משכורות חודשיות לעובדים במערכת השכר

סגירת חודש

כיצד סוגרים חודש במערכת הנוכחות והשכר של פריוריטי

דיווחים לשכר

כיצד לרשום דיווחים לשכר שאינם דיווחי נוכחות

הפקדות רטרואקטיביות לקופת גמל
תהליך רישום הפרשות רטרואקטיביות לקופות גמל וקרנות השתלמות
דיווחי שעות עבודה והיעדרות לעובד
ביצוע דיווחי עבודה והיעדרות במערכת
הסכמי העסקה

הגדרת הסכמי העסקה בין המעסיק לעובד במערכת השכר

הפקת דוחות שכר חודשיים

מגוון דוחות סיכום של נתוני נוכחות ושכר

טופס 102

הפקת דוחות למילוי טפסי 102 לביטוח הלאומי ומס הכנסה

שידורים למס"ב

תהליך ההכנה החודשי של קבצים למס"ב

סימולטור שכר

כיצד להשתמש בסימולטור השכר בפריוריטי

bottom of page